Ladda ner
Windows

Packa upp zipfilen inklusive kataloger och kör setup.exe för att installera layouten.

Den installeras som en vanlig Windows-layout och läggs till med Windows vanliga konfiguration för tangentbordslayouter.

Välj A1 eller A5:

Jag ska ta mig en titt på att göra en ny noadmin-svorak för A1/A5, troligtvis efter midsommar (2022, i år faktiskt!).

macOS

Installationsfilen innehåller både Svorak A1, A5 och A6.

Ladda ner pkg-filen och kör installationen. Därefter är en omstart nödvändig innan layouterna dyker upp i layoutlistan under tangentbordsinställningar. Sök efter "Svorak".

Linux

Linux har numera Svorak A1/A5 installerat som standard.

Den är en kombinerad layout, så både A1- och A5-placering för specialtecken fungerar.

För att använda den letar man antingen fram den i GUI-verktygen (vilka är distributionsspecifika, så de beskrivs inte här), alternativt kör följande kommando:

setxkbmap se dvorak_a5