Ladda ner
Windows

Packa upp zipfilen inklusive kataloger och kör setup.exe för att installera layouten.

Den installeras som en vanlig Windows-layout och läggs till med Windows vanliga konfiguration för tangentbordslayouter.

Välj A1 eller A5:

OS X

Då jag inte har en modern Mac tillgänglig är jag inte säker på hur väl dessa fungerar längre, eller hur man installerar dom. Kontakta mig gärna och upplys mig.

Välj A1 eller A5:

Linux

Linux har numera Svorak A1/A5 installerat som standard.

Den är en kombinerad layout, så både A1- och A5-placering för specialtecken fungerar.

För att använda den letar man antingen fram den i GUI-verktygen (vilka är distributionsspecifika, så de beskrivs inte här), alternativt kör följande kommando:

setxkbmap se dvorak_a5