Ladda ner
Dvorak

Den här sidan har jag lagt upp på nätet för att sprida information om vad Dvorak är. Det är en alternativ tangentbordslayout som är utvecklad för högre komfort och effektivitet än den vanliga QWERTY-layouten.

Läs gärna historia-sidan för att få en snabb överblick över tangentbordslayouter, varför tangenter sitter som de gör idag, och varför det kan vara av intresse att byta.

Nämnas bör också att det inte kostar någonting att använda Svorak. Det är inte nödvändigt att köpa ett nytt tangentbord då det räcker att ändra layouten mjukvarumässigt i datorn.

Svorak

Svorak är benämningen på Dvorak-baserade layouter som är anpassade till det svenska språket. Det finns några olika versioner av Dvorak med svenska tecken; så här ser Svorak A5 ut som jag tog fram för att underlätta min vardag framför tangentbordet:

Det finns även en lite mer traditionell variant, som vi kallade Svorak A1, där specialtecken är placerade på samma ställe som svensk QWERTY:

Svorak A6 är en variant av A5 där modifiers på tangentbordet används för att få tillgång till ytterligare tecken. Den är idag enbart implementerad för macOS.